Tên nhà cung cấp:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Chọn kho:
Nhân viên:
Tổng số sản phẩm:
Tên sản phẩm Mã SP Số lượng Giá nhập Bảo hành Đơn vị tính VAT(%) CK(%) CK nội bộ Ghi chú ____
Tổng tiền Kiểu thanh toán
Đã thanh toán Còn nợ
Ghi chú Thời hạn (Ngày):
Thông báo mới